Förstasidan  
     
  Varför  
  auktorisation?  
     
  Ansökan  
     
  Krav  
     
  Stadgar  
     
  Nämndens ledamöter  
     
  Yrkesetiska riktlinjer  
     
  Akademiker-  
  förbundet SSR  
     

    Socionomauktorisation
 

 

 

Nämnden för Socionomauktorisation ger utbildade och erfarna socionomer  möjlighet att bli auktoriserade. Nämnden står som garant för att en auktoriserad socionom har formell teoretisk kompetens, praktisk erfarenhet och är lämplig att arbeta som socionom med patienter eller klienter.

Ansökningar prövas av Nämnden för Socionomauktorisation som består av framstående forskare och praktiker inom ett brett socialt arbetsfält.

För att en ansökan ska beviljas krävs socionomexamen, tre års yrkeserfarenhet, dokumenterad extern handledning samt intyg om den sökandes lämplighet. Lämplighetsbedömningen görs av två från varandra fristående personer som arbetar med och känner den sökande väl.

Syftet med auktorisation är att ge klienten ökad trygghet genom ett  garanterat professionellt bemötande och handläggning. Socionomen får  en kvalitetsstämpel och arbetsgivaren en kvalitetsgaranti.

>> Ladda ner ansökningshandlingar [PDF]

Ansökan sänds till
Nämnden för Socionomauktorisation
Box 12800
112 96 Stockholm

Nämnden för Socionomauktorisation sammanträder en gång per kvartal, varför beslut kan dröja några månader. För år 2013 gäller följande sammanträdestider: 26 februari, 11 juni, 2 oktober och 10 december. Ansökningsavgiften är 875 kronor (inkl. moms). Avgiften sätts in på bankgironummer 5032-8939 i samband med ansökan.Kontakt
Har du frågor kring auktorisation ring tel 08-617 44 64, e-post info@socionomauktorisation.se


Nämnden för Socionomauktorisation | Box 12800 | 112 96 Stockholm